هوشمند سازی ساختمان

راهنمای جامع پیاده سازی و مشاوره هوشمند سازی (bms) ساختمان

مشاوره هوشمند سازی ساختمان از پیش شرط های اصلی برای نصب، پیاده سازی و استفاده از فناوری های مدرن و نوین در این حوزه به شمار می آید و متناسب با نوع نیاز و نحوه کارایی، در بخش های مختلفی ارائه می گردد هوشمند سازی ساختمان با در نظر گرفتن …

توضیحات بیشتر »

بررسی جامع شغل هوشمند سازی ساختمان + درآمد، بازار کار و سرمایه لازم

شغل هوشمند سازی ساختمان یکی از مشاغل جدید و آینده دار در کشور است که با توجه به افزایش تقاضا برای پیاده سازی پروژه های هوشمند سازی به دلیل مزایای بسیار آن از بازار کار عالی برخوردار می باشد. با توجه به بازار کار عالی این شغل در این مطلب …

توضیحات بیشتر »